Geen rechten nog plichten zijn te ontlenen van alle gepubliceerde tekst en foto 's

Alle aanbiedingen en artikelen zijn ondervoorhoud, er kunnen geen rechten dan wel plichten ontleend worden aan alle tekst en artikelen. Tekst en artikelen uit deze gehele website zijn streng verboden te kopiëren, te verspreiden, en na te maken zonder uitdrukkelijke toestemming van Ribadogfoodandmore.

De gehele tekst is gepubliceerd en gedeponeerd bij de rechtbank van Maastricht. Hiervan akte.